Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van wolfraamcarbide wisselplaten

November 26, 2022

Laatste bedrijfsnieuws over Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van wolfraamcarbide wisselplaten

De eigenschappen van het wolfraamcarbide materiaal zelf bepalen het belang van een veilige werking van het mes van de wolfraamcarbide voetsnijmachine.Neem voordat u het mes monteert beschermende maatregelen om onnodige persoonlijke en eigendomsverliezen als gevolg van het vallen van het mes te voorkomen.

 

A.Gehoor inspectie: Til bij het installeren van het mes het mes voorzichtig op met de wijsvinger van uw rechterhand en laat het mes in de lucht hangen, tik vervolgens voorzichtig op het meslichaam met een houten hamer en luister naar het geluid op het meslichaam met uw zij oren.Als het mes bijvoorbeeld bot wordt, heeft de ervaring geleerd dat het meslichaam vaak is beschadigd door externe kracht en barsten en beschadigingen vertoont.Dit soort mes wordt per direct verboden.Gebruik geen voetsnijmes dat stemgeluid voortbrengt!

 

B.Blade installatie:

a.Voordat u het mes installeert, dient u eerst zorgvuldig het stof, spaanders en andere zaken op het montageoppervlak van het roterende lager van de voetsnijmachine te reinigen om het lagermontageoppervlak en de voetsnijmachine schoon te houden.

b.Plaats het mes voorzichtig en stabiel op het montageoppervlak van het lager en draai het voetsnijlager handmatig om het automatisch uit te lijnen met het midden van het mes.

c.2. Installeer het messenblok op het mes van de voetsnijder en lijn het boutgat uit met het boutgat op het lager van de voetsnijder.

d.3. Installeer de inbusbouten en gebruik de inbussleutel om de schroeven vast te draaien om het mes stevig op het lager te installeren.

e.4. Het blad zal na installatie vrij zijn van losheid en doorbuiging.

 

C.Veiligheids bescherming: Nadat het mes is geïnstalleerd, moeten voordat de voetsnijmachine wordt gestart, de veiligheidsbeschermkap en andere beschermende apparaten op de voetsnijmachine worden geïnstalleerd en een echte rol spelen bij de bescherming (de werkruimte van het mes op de voetsnijmachine moet zijn voorzien van veiligheidsschotten, stalen platen, rubber en andere beschermlagen).

 

D.Ren snelheid: de werksnelheid van de voetsnijmachine moet beperkt zijn tot 4500 tpm.Het is ten strengste verboden om de voetsnijmachine voorbij de snelheidslimiet te gebruiken!

 

E.Testmachine: Nadat het mes is geïnstalleerd, moet het 5 minuten onbelast draaien en zorgvuldig observeren en luisteren naar de bedrijfstoestand van de voetsnijmachine.Het is absoluut niet toegestaan ​​om duidelijke losheid, trillingen en andere abnormale geluiden te hebben (zoals duidelijke axiale en kopse slingering van het lager van de voetsnijmachine).Stop in geval van een abnormaal verschijnsel het voertuig onmiddellijk en vraag professioneel onderhoudspersoneel om de oorzaak van de storing te controleren.Nadat u heeft bevestigd dat de fout volledig is verholpen en normaal is, kan deze worden gebruikt.

 

F. Druk tijdens het snijproces op de te snijden printplaat met een constante snelheid, endruk niet te snel op de printplaat.Wanneer de printplaat met geweld tegen het mes botst, zal het mes beschadigd raken (instorten en barsten) en zullen er zelfs ernstige veiligheidsongevallen optreden.

 

G.Opslagmethode van mes: Het is verboden om op het mes te schrijven of te markeren met een elektrische graveerpen of andere krasmethoden om schade aan het meslichaam te voorkomen.Het mes van het mes van de voetsnijmachine is extreem scherp, maar erg kwetsbaar.Raak geen mensen of andere harde metalen voorwerpen aan met het mes om persoonlijk letsel of onbedoelde schade aan het mes te voorkomen.De te gebruiken messen moeten op de juiste manier worden bewaard en bewaard door speciaal personeel en mogen niet willekeurig opzij worden gelegd om te voorkomen dat de messen beschadigd raken of ongelukken veroorzaken.

 

Het uitgangspunt van productie-efficiëntie is ook een veilige werking.De bediener van het snijwerk moet de relevante gebruikseisen volgen om het mes van de voetsnijder veilig te laten werken op de voetsnijder.